PROJEKTY

výhled do budoucnosti

Komunitní centrum VOKOVOKO

Naším větším současným počinem je postupné zakládání komunitního centra v obci  Vokov na Vysočině s názvem VOKOVOKO. Chceme tím prospět všem občanům obce, a to v různorodých oblastech. Víme, že projekty na bázi komunitní sociální práce mají potenciál řešit jak individuální potřeby/problémy členů komunity (poradenství, sdílení, svépomocná skupina aj.), tak i podporovat jejich potřeby a zároveň tak mohou ovlivnit podmínky, které mají vliv na jejich životní situaci. Různorodostí aktivit má VOKOVOKO ambice aktivizovat převážnou část komunity obce Vokov, a to principem „zdola“, od samotných občanů.

ČMV mobilní poradna pro pečující

Mobilní terénní poradna pro pečující

Úspěšně jsme na jihu Čech spouštíme mobilní poradnu pro pečující. Pojali jsme jí jako flexibilní poradenství v terénu, ve Vašem přirozeném prostředí. Každé 2-3 týdny dle potřeby plánujeme jednotlivé trasy, na kterých se naše poradkyně pohybují. Vy si tak můžete podle svých potřeb naplánovat, kde se potkáte, kam za vámi mohou poradkyně přijet. Máme tým 2 zkušených sociálních pracovnic, které se věnují nejen aktivizaci a psychoterapii, ale také kvalitnímu využití volného času a odbornému poradenství. 

  • blíží se doba, kdy se na roli pečujícího připravujete?
  • víte opravdu, že využíváte všeho, na co máte při péči nárok?
  • co když jsou dobré způsoby, jak zkombinovat péči a pracovní/osobní život a vy je zatím neznáte?

Na stejném principu jsme v rámci Měsíce bez dluhů – listopadu 2022, rozpohybovali mobilní dluhové terénní poradenství. S tímto nehodláme jen tak přestat, protože praxe nám čím dál častěji ukazuje, jak je třeba se na tuto oblast zaměřit…

Pro zodpovězení těchto, ale i dalších otázek nás neváhejte kontaktovat.

ČMV aktivizace seniorů

Mobilní aktivizační a vzdělávací dílny pro seniory

Připravujeme pro velký zájem obcí v ORP České Budějovice mobilní aktivizační dílny pro seniory…

Zatím máme se zástupci obcí navázanou spolupráci a ladíme představu a možnosti obou stran na spolupráci. 

Postupně budeme aktualizovat informace o tomto projektu tady na webových stránkách, flexibilnější je však náš Facebookový profil – sledujte nás tam a dozvíte se více 🙂

Mobilní dluhové poradenství v terénu

Problémy s dluhy se již netýkají pouze těch nejchudších, exekucím čelí v České republice statisíce lidí, s dluhy se potýkají další tisíce domácností na pokraji schopnosti závazky plnit.

Nejčastější dluhy:

zdravotní pojištění

magistrát města – poplatky za odpad

dopravní podnik – pokuty za jízdy na černo

bankovní a nebankovní půjčky a úvěry

kreditní karty

pokuty

povinné ručení a jiné pojistky

nájem a energie

telefony a paušál

soudní výlohy

výživné

V naší poradně pomáháme při mapování závazků, vyjednávání s věřiteli a exekutory. Pomáháme rozplést složitou komunikaci, nastavit splátkový kalendář. Sestavit rodinný rozpočet. Probereme, jak se nedostat do dluhové pasti a další problematiku spojenou s dluhy. Vše dle individuálních potřeb a aktuální situace.

Spolupracujeme s akreditovanou osobou pro podávání insolvenčních návrhů zdarma s možností doprovázení i v době po podání insolvenčního návrhu. Naučíme vás pracovat s insolvenčním rejstříkem, porozumět úskalím insolvence a vysvětlíme, na co je třeba si dávat pozor. Co to znamená maximální úsilí pro konečný verdikt soudu k odpuštění zbytku dluhů apod.

Při potřebě pomoci nás neváhejte kontaktovat.